keiron_smabilder_04Maatalousalueet ovat arvokkaita maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. LUMO- eli luonnon monimuotoisuus –suunnitelmassa kartoitetaan maatalouden synnyttämiä perinteisiä ympäristöjä, kuten pellon ja metsän reunavyöhykkeitä, niittyjä, laitumia ja hakamaita ja monia muita ympäristöjä.

Ympäristöjen hoito ylläpitää monen harvinaistuvan lajin elinympä-ristöjä ja lisäksi kaunista maisemaa, mikä on matkailunkin kannalta tärkeää. Näiden hoidosta voi maanviljelijä saada maatalouden ympäristötukea, kun hoidosta on hyväksytty suunnitelma.