LehmäPerinnemaisema tarkoittaa perinteisen käytön luomaa maisemaa. Perinnemaisemaan voi kuulua laitumia, hakamaita ja niittyjä. Hoito on voinut loppua jo vuosikymmeniä sitten tai se voi edelleen jatkua.

Perinnemaisemien kartoituksella selvitetään kasvillisuuden ja luonnon tilaa. Maastossa kartoitetaan erityisesti ilmentäjälajeja ja uhanalaisia lajeja. Kartoituksessa selviää ehkä jo unohtuneita tietoja laidunjatkumosta.

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa. Hoitosuunnitelmassa voidaan yhteen sovittaa nykyajan realiteetteja ja maiseman hoidon tavoitteita, jotta alueen luontoarvoja voidaan elvyttää tai säilyttää.

Umpeen kasvaneen maiseman palauttaminen entiseen muotoonsa vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta on hyvin palkitsevaa! Pensaikoiden raivauksella ja uudella hoidolla voidaan palauttaa valoisuutta sekä kukkaloistoa ja samalla suojella perinnemaisemasta riippuvaisia lajeja.