keiron_liftup03METSO-ohjelman avulla maanomistaja voi saada metsän suojelulle rahoitusta. Keironin asiantuntija kartoittaa metsän rakennepiirteitä,  esim. lahopuun määrää. Tuloksista on hyötyä, kun maanomistaja tarjoaa metsäänsä METSO-suojeluun. Metsässä tulee olla METSO -kriteerit täyttäviä luontoarvoja.

Asiantuntija määrittää kohteen METSO -elinympäristötyypit ja niiden METSO –arvoluokan  maastotyöskentelyn avulla. Hän piirtää kohteista kartat ja täyttää tarjouslomakkeen pinta-alatiedoilla. Asiantuntija voi myös ehdottaa ennallistamistoimia luontoarvojen lisäämiseksi. Hän kokoaa tulokset raporttiin, jossa esitellään mm. vallitsevat elinympäristötyypit ja kohteiden jakautuminen arvoluokkiin.

Keironin referensseistä voi mainita Vihdin kunta-METSO –kartoituksen 2010 ja Inkoon ja Sipoon kunta-METSO –kartoitukset 2011. Palvelemme sekä kuntia että seurakuntia ja muita maanomistajia METSO -kartoituksilla. Kerromme mielellämme lisää palvelustamme. Ota yhteyttä Pimenoff 050-341 2183!