Luontotieto Keiron Oy 2011: Vantaanjoen törmän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011-2020. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011.

Luontotieto Keiron Oy 2011:Jakomäen muinaisrantakivikon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011.

Pimenoff, S. & Tuomisaari, L. 2011: Tuomarinkylän kartanon kasvillisuusinventointi. -Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2011:1. 109 s., 12 liitettä, 1 karttaliite.

Pimenoff, S. & Ala-Heikkilä, Y. 2009: Uutelan luontopolku. Opastetekstit ja kuvitus. -Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 35 s.

Luontotieto Keiron Oy 2008: Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2008. ISBN 978-952-223-132-1

Luontotieto Keiron Oy 2008: Haltialan aarnialueen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2008. ISBN 978-952-223-130-7

Luontotieto Keiron Oy 2008: Ruutinkosken luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2008. ISBN 978-952-223-134-5

Kyheröinen, E-M. & Pimenoff, S. 2008: Espoonjoen lepakkoselvitys 2008. – Espoon ympäristölautakunnan julkaisu 3/2008. 18 s., 11 liitettä. ISBN 978-951-857-547-7

Pimenoff, S. & Vuorinen, E. 2008: Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihtijoen valuma-alueella. –Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 8/2008. 96 s. ISBN 978-952-11-3159-2 (nid.)

Pimenoff, S. 2007: Niskalan arboretumin hoito- ja käyttösuunnitelma. –Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2008:6/Katu- ja puisto-osasto. 94 s., 8 liitettä. ISBN 978-952-223-226-7

Pimenoff, S., Vuorinen, E. & Murto, R. 2005 : Kestävän virkistyskäytön suunnittelumenetelmä VirSu, s. 198-211. Teoksessa: Vuorinen, E. & Hyytiäinen, U-M. 2005: Karjaanjoen vesistö. Eläköön vesi. – Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 7/2005. ISBN 952-9518-75-7