Vuosaarenhuippu Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
Kaatopaikan kunnostus, pesimälinnuston selvitys 2012, seuranta 2013 ja 2014.
Päiväperhosselvitys 2014.

Hyvinkään kaupunki, kaavoitus
Åvik sudenkorentoselvitys elinympäristöselvityksen yhteydessä, 2012

Helsingin Kotiluoto (Helsingin kaupunki, liikuntavirasto,
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy)

Kasvillisuusinventointi ja ympäristöhistoriallinen selvitys 2012

Helsingin Tuomarinkylän kartano (Helsingin kaupunki, rakennusvirasto,
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy)

Kasvillisuusinventointi 2011

Valtatie 1, E18 Lohja-Muurla laajennus (TYL E18)
Liito-oravaseurannat 2006-2013

Espoonjoki teemavuosi 2008 (Espoon kaupunki)
Espoonjoen lepakkokartoitus

Isolähteen vedenottamon kehittämishanke (Hangon vesi- ja viemärilaitos)
Lähdesaran kartoitus ja kuntoarvio 2013. Lähdesaran seuranta 2009-2013.

Helsingin Vuosaaren entinen kaatopaikka (Helsingin kaupungin rakennusvirasto)
Päiväperhosten ja malikaapuyökkösen kartoitus, kasvillisuuden seuranta 2011