Inkoon kunta

Sisäsaariston yleiskaava
Luontoselvitys 2011-12 ja täydennys 2013 Elisaari ja Bjurs. Työssä selvitettiin arvokkaat elinympäristöt, kasvillisuus ja lain suojelemat kohteet, arvokas pesimälinnusto ja saaristolinnusto. http://www.inga.fi/planlaggning/aktuella/fi_FI/Inre_skargard/

Kirkkonummen kunta

Keskustaajaman laajennusalueet, osayleiskaava
Luontoselvitys 2012. Työssä kartoitettiin elinympäristöt ja kasvillisuus ja arvioitiin elinympäristöjen soveltuvuutta muutamille direktiivin IV-liitteen lajeille, mm. liito-orava, viitasammakko ja saukko.

Ekologisen verkoston tarkastelu 2013.

Espoon kaupunki

Saariston osayleiskaava
Luontoselvitys 2011. Työssä selvitettiin arvokkaat elinympäristöt ja lain suojelemat kohteet, arvokas pesimälinnusto ja lepakot.

Tuusulan kunta

Tuusulan yleiskaavatyö
Luontoselvitys 2011. Työssä selvitettiin arvokkaat elinympäristöt ja lain suojelemat kohteet.

Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään keskustaajaman laajentumisalueiden osayleiskaava –
selvitysalueet Hangonratapiha ja Tehtaansuon luoteisosa

Luontoselvitys 2009 (Luoto, Pimenoff). Työssä selvitettiin arvokkaat elinympäristöt ja lain suojelemat kohteet.

Vihdin kunta

Vihdin Nummenkylän osayleiskaava
Luontoselvitys 2007 (Pimenoff, Seimola). Työssä selvitettiin arvokkaat elinympäristöt, liito-orava ja uhanalaiset, erityissuojellut ja direktiivin liitteen linnut.