Henkilökuntaamme kuuluu kaksi vakituista biologia ja lisäksi projekteihin palkattuja asiantuntijoita.

Esittäydymme tarkemmin ohessa – napsauta nimeä!

Kasvillisuus ja elinympäristöt

Susanna Pimenoff ja Anu Luoto ja tarvittaessa projektiasiantuntijat
-    elinympäristöjen luokitus luontotyyppeihin (LuTu)
-    luontoarvon määritys elinympäristön mm. luonnontilan perusteella (LAKU)
-    METSO -tyyppien kartoitus ja arvoluokitus
-    Natura -luontotyyppien kartoitus ja edustavuus
-    putkilokasvien kartoitus
-    sammalten ja jäkälien kartoitus
-    kääpäkartoitus

Linnusto

Tuomas Seimola ja Hannu Holmström. Tarvittaessa myös Juha Honkala, Heidi Björklund
-    kartoituslaskennat
-    linjalaskennat
-    metsälintujen, peltolintujen ja vesilintujen laskennat
-    saaristolinnuston laskenta
-    reviiritulkinnat ja tiedon analysointi

Liito-oravat

Susanna Pimenoff ja Anu Luoto
-    liito-oravan kartoitus
-    liito-oravan esiintymien rajaus ja kolopuiden paikannus
-    soveltuvan metsän, ruokailualueiden ja viheryhteyksien määritys

Lepakot

Anu Luoto ja Eeva-Maria Kyheröinen
-    lepakoiden detektorikartoitus
-    lajiston selvitys
-    päiväpiilojen, saalistusalueiden ja yhdyskuntien kartoitus
-    tärkeiden alueiden ja viheryhteystarpeiden määritys
-    kiinteistöjen lepakkotarkastukset

Päiväperhoset ja hyönteiset

Tuomas Seimola ja muut projektiasiantuntijat
-    päiväperhosten lajikartoitus
-    päiväperhosten linjalaskenta
-    kimalaisten lajiselvitys
-    sudenkorentoselvitykset, direktiivilajien kartoitus
-    muutamat muut hyönteisryhmät