keiron_henk_03

Luontokartoittaja, FM

Luontokärpänen puraisi minua jo varhaislapsuudessa Kainuun vaaramaisemissa vietettyjen kesien seurauksena.  Vakavampi kiinnostus luonnon- ja ympäristönsuojeluun heräsi peruskoulun yläluokilla ja lukiossa, eikä tälle kiinnostukselle ole vielä loppua näkyvissä.  Kiinnostus luontoon ja ympäristökysymyksiin on johdattanut minut monien kokemusten kautta kutsumusammattiini – biologiksi.

Opintojeni aikana tutustuin niin kestävään kehitykseen kuin genetiikan perusteisiin. Luonnonsuojelubiologia on kuitenkin osoittautunut minulle läheisemmäksi aihepiiriksi ja sen sovellusten parissa saan työskennellä myös Luontotieto Keironissa.  Keironin palveluksessa aloitin maastokaudella 2008 ja siitä lähtien ole kuulunut vakiokalustoon.  Toimenkuvaani kuuluvat etenkin elinympäristö- ja kasvillisuuskartoitukset sekä liito-oravaselvitykset. Jatkossa myös lepakkohavainnointi kuuluu tehtäviini.

Kaksi reipasta terrieriä pitävät minut liikkeellä myös maastopäivien ulkopuolella.  Jokapäiväisen lenkkeilyn lisäksi harrastan koirien kanssa agilityä, tottelevaisuuskoulutusta sekä metsäjälkeä. Koiraharrastukseen liittyy myös aktiivinen yhdistystoiminta. Koiraharrastuksen lisäksi yritän ylläpitää lintutuntemustani osallistumalla paikallisen lintuyhdistyksen toimintaan mm. laskentojen ja retkeilyn merkeissä.

Koulutustausta

  • biologi FM
  • ympäristösuunnittelija AMK
  • puistopuutarhuri YO
  • luontokartoittajan eat (osa)
  • laboratorioalan perustutkinto YO