keiron_henk_08

Lintuasiantuntija

Olen työskennellyt luontokartoittajana vuodesta 1997.  Olen erikoistunut linnustotutkimuksiin, liito-oravakartoituksiin sekä metsä- ja luonnonsuojelulakialueiden määrittelyihin.

Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti Luonnontieteellisessä keskusmuseossa mm. lintujen rengastustoimintaan liittyvissä tehtävissä.  Luontotieto Keironin riveissä olen toiminut vuodesta 2009, jolloin otin osaa mm. Espoonkartanon pesimälinnuston ja liito-oravan elinympäristöjen selvittämiseen.