1. Keironin tavoitteena on tuottaa selkeitä ja laadukkaita luontoselvityksiä asiakkaalle luvatussa aikataulussa.
  2. Haluamme auttaa asiakasta eteenpäin omassa hankkeessaan tuottamalla tarvittavaa taustatietoa suunnittelun alkuvaiheessa. Selvitystyöt toteutetaan kustannustehokkaasti hankkeen vaatimalla tarkkuudella.
  3. Teemme työmme huolellisesti ja laadukkaasti. Näin asiakas säästyy myöhemmiltä yllätyksiltä ja aikataulun venymiseltä.
  4. Tehokkaat projektinhallintatyökalut auttavat meitä saavuttamaan asetetut aikataulutavoitteet.