Palvelut

Palvelemme suunnitteluun tarvittavilla luontoselvityksillä, suojelualueiden tai virkistysalueiden hoito- ja käyttösuunnittelulla ja vaikutusten arvioinnilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maankäytön suunnitelmien pitää perustua riittäviin luontoselvityksiin. Teemme kattavan luontoselvityksen suunnittelualueen luonnon nykytilasta. Suunnitelmien vaikutuksia luontoon tarkastelemme raporttiin sisältyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Käteesi saat yleensä noin 40 -sivuisen asiantuntijaraportin – eli sen, mitä tarvitset, jotta maankäyttöä koskeva projektisi voi edistyä.

keiron_liftup04

Kaavoituksen yhteydessä on suunnittelualueen luontoarvot tunnettava riittävällä tarkkuudella. Autamme suunnittelijoita laatimalla alueelta kaava-tason huomioiden riittävät luontoselvitykset.

keiron_liftup01

Natura 2000 -alueiden läheisyydessä toteutettavien hankkeiden yhteydessä tulee selvittää hankkeen Natura-alueen luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset. Laadimme asiakkaille arvion siitä, miten suunniteltu hanke vaikuttaa alueen luontoarvoihin ja miten mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa etsimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja, joilla voidaan vähentää esimerkiksi luontoarvojen ja virkistyskäytön välisiä ristiriitoja. Laadimme suunnitelmia esimerkiksi virkistys- tai luonnonsuojelualueille. 

Esiintyykö hankealueellasi jokin uhanalainen laji tai EU:n luontodirektiivin laji? Hankkeen onnistunut toteuttaminen voi vaatia tarkempaa selvitystä ja seurantaa, joilla voidaan osoittaa hankkeen merkitys lajille. Teemme lajiselvityksiä mm. putkilokasveista, jäkälistä, linnuista ja sudenkorennoista.