Rf Natura-arvio

Referenssit: Natura-arvio

  • Espoon Högnäs asemakaavoitus, Natura -arviointi vuonna 2017. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.
  • Siuntion Slussen asemakaavoitus, luontoselvitys sisältäen muuttolintujen seurannan ja saukon kartoituksen sekä Natura -arviointi vuonna 2014. Arkitekturum Oy/maanomistajat.