Monipuolista osaamista luontotiedon hankintaan

Keiron tarjoaa monipuolista osaamista luontotiedon hankintaan, kun sitä tarvitaan kaavoitukseen, erilaisiin rakennushankkeisiin, tai luonnonsuojelualueiden hoitoon. Hallitsemme niin kasvillisuuden kuin eläimistön kartoituksen. Esitämme tulokset havainnollisesti kartoilla. Luontokohteiden arvotus ja toimenpidesuositukset auttavat suunnittelijaa luontotiedon tulkinnassa.

Toimipisteemme sijaitsee Helsingissä, mutta toimintasäteemme ulottuu Uudellemaalle, Hämeeseen ja Lounais-Suomeen.

Luontoselvitykset

Suunnittelun alussa on tarpeellista selvittää alueen luontoarvot riittävällä tarkkuudella. Autamme maankäytön suunnittelijoita laatimalla selkeän luontoselvityksen asiantuntemuksella. Lue lisää

 

Suunnittelu

Kaipaako virkistysalue uutta ilmettä? Kirjoitamme ja kuvitamme luontopoluille opasteita kävijöiden iloksi. Suunnittelemme myös alueen kestävää käyttöä ja luonnon ennallistamista. Lue lisää

 

Natura-arviointi

Sijaitseeko hankkeenne lähellä Natura -aluetta? Teemme luontovaikutusten arviointia Natura-arviossa tai sen tarveharkinnassa riippumattomasti. Lue lisää

 

Pyydä tarjous

Harkitsetko maankäytön kehittämistä tai rakentamista? Autamme mielellämme luontoselvityksen tarpeen ja sisällön arvioimisessa. Luontokartoittajan vuosi seuraa vuodenaikojen vaihtelua, siksi luontotiedon koonti kannattaa aloittaa ajoissa.