Rf Kulttuuriympäristöihin liittyvät selvitykset

Referenssit: Kulttuuriympäristöihin liittyvät selvitykset

  • Karhusaaren taidekeskuksen kehittämishanke, luontoselvitys 2019. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Elinympäristöt, kasvillisuus, kulttuurilajisto ja puistopuut, pesimälinnusto, lepakot myös ulkorakennusten sisätiloista, liito-orava.
  • Glimsin talomuseon pihapiirin kunnostus, kasvillisuusinventointi vuonna 2017. Espoon kaupunginmuseo. Historiallisen miljöön puuvartisten ja ruohovartisten kasvien tarkka inventointi ja kunnon arviointi.
  • Helsingin Fallkullan tila ja kotieläintila. Kasvillisuusinventointi 2017. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Historiallisesti kiinnostavan miljöön tarkka puuvartisten ja ruohovartisten kasvien inventointi ja kunnon arviointi.