Rf Suunnittelu

Referenssit: Suunnittelu

  • Vuosaarenhuipun virkistysalueen suunnittelu, opastuksen ja luontopolun suunnittelu 2019-2020. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Yhteistyössä FCG, LU Studio Finland ja useat valokuvaajat.
  • Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2019-2029. - Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Suuren ja vilkkaasti käytetyn viheralueen suojeluarvojen tunnistaminen ja ennallistamisen suunnittelu.
  • Itä-Pasilan Velodrom, Pasilan pähkinäpensaslehto. Historiallisen paikan kasvillisuuden kartoitus ja hoitosuunnitelma. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelut.
  • Vuosaarenhuipun täyttömäen strateginen hoito- ja käyttösuunnitelma 2017-2027. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Yhteistyössä Stara, Keiron, Hki kymp ja FCG.
  • Inkoon Kopparnäs virkistysalue. Pääopasteen ja luontopolun suunnittelu, tekstin laatiminen ja kuvitus 2016. Uudenmaan virkistysalueyhdistys. Yhteistyössä Welanders.